המלצות מדיניות לשר לשירותי דת

רפורמה בשירותי הדת והמועצות הדתיות

שינוי מנגנון בחירת הרכבי המועצות הדתיות; הקמת ועדת ביקורת; הפרדת תפקיד היו"ר והמנכ"ל על מנת לנתק החיבור הפוליטי; פרסום פרוטוקולים של ישיבות המועצה, פרסום הגופים שזכו לתקצוב כספי; הגדרת חלוקת הסמכויות בין הרבנות המקומית למועצה הדתית.

כשרות

קידום שקיפות מלאה: פרסום נתוני שעות ההשגחה וקביעת סטנדרט אחיד וברור לדיווח. במקביל יש לחייב את המועצות הדתיות לדווח על היקף שעות ההשגחה שהן נותנות על פי הסטנדרט הזה, על מנת שאפשר יהיה למדוד את תפוקות הכשרות במועצות דתיות ולהשוות ביניהן. יש לחייב את כלל נותני הכשרות-רשמיים-הרבנות הראשית, כפרטיים, בשקיפות מלאה הנוגעת לכל הפרמטרים של התנהלותם. באופן זה יגובשו נהלי עבודה מסודרים במערכות הכשרות; יעלה לדיון שאלת הצדקת קיומם והציבור יהיה מודע לסטנדרט הכשרות המוצע לו.

בתי הדין הרבניים

יש להקים מערך הכשרה והשתלמויות שיטתי לדיינים בשיתוף המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים של הרשות השופטת. יש לקדם את השקיפות בבתי הדין באמצעות הרחבת המידע על הדוחות השנתיים של הנהלת בתי הדין והצגת הנתונים באופן רחב ומפורט יותר.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il