המלצות מדיניות למשרד האוצר

פיתוח הון אנושי לצרכיו המשתנים של השוק

מוביליות בין-דורית בישראל: האם הפערים מצטמצמים מדור לדור?

סוגיה חברתית מעניינת במיוחד נוגעת לשאלת סיכויי המוביליות של צאצאים שנולדו למשפחות במעמד כלכלי־חברתי נמוך לעלות בבגרותם למעמד כלכלי־חברתי גבוה יותר, ושאלת המדיניות הקשורה בה היא באיזו מידה פועלת המדינה להרחבת ההזדמנויות של אוכלוסיות מרקע כלכלי־חברתי חלש. במחקר זה אנו בוחנים את דפוסי המוביליות הבין־דורית בתעסוקה ובהכנסה מעבודה בהשוואת ילידי סוף שנות ה־ 70 ותחילת שנות ה־ 80 של המאה ה־ 20.

העלאת פיריון וצמצום פערים

אתגר העלאת פריון העבודה במשק

מנהלת המעסיקים מבוססת על המלצות לפעולה שנכתבו במכון הישראלי לדמוקרטיה עוד לפני פרוץ משבר הקורונה. הן נכונות היום יותר מתמיד ובבסיסן עומד הרעיון של חיזוק השותפות בין המעסיקים, הממשלה והעובדים.

הרחבת תפיסת החדשנות- לא על המו"פ לבדו

מרבית המחקרים העוסקים במדיניות חדשנות מתמקדים בשימור מעמדה של ישראל כאומת הסטארט אפ, וביצירת תמריצים לחדשנות מבוססת מו"פ טכנולוגי. הפעם ביקשנו לשים זרקור על הרחבת תפיסת החדשנות ככלי מדיניות אסטרטגי לצמצום פערים וצמיחה מכלילה, תוך זיהוי חסמים מרכזיים שעומדים בפני המגזר העסקי בישראל, ומיפוי בינ"ל רחב של כלי המדיניות לעידוד חדשנות.

ההתנהלות הכלכלית של משקי הבית החרדיים

גיל הנישואים הצעיר בחברה החרדית מביא לכך שהחלטות הקשורות בכניסה להכשרה מקצועית ולתעסוקה מתקבלות כחלק מההתנהלות הכלכלית של משק הבית כולו. מחקר זה בוחן את התמורות שחלו באיתנות הפיננסית של משקי הבית החרדיים, ומראה בין השאר כי ישנה עלייה ברמת החיים של משקי הבית החרדיים, הנובעת בעיקר מגידול בהכנסות מתעסוקה.

היערכות למשבר האקלים וקידום חדשנות אקלימית

קידום מדיניות תומכת חדשנות אקלימית

לקראת כנס 2022 הוקם צוות שריכז עשרות יזמי אקלים ובעלי עניין נוספים מתחום הקליימטק, לדיונים ביצירת האקוסיסטם הנדרש להסרת חסמים ולקידום חדשנות אקלימית. הדוח מציג את עיקרי התובנות שהוצפו על ידי חברי הצוות במטרה למפות את החסמים המרכזיים שעימם מתמודדים היזמים. עיקר הדוח כולל המלצות מדיניות עבור הממשלה כיצד להקל על היזמים ולעודד יזמות בתחום, על מנת לסייע למימוש חזונה של הממשלה להפיכת מדינת ישראל למעצמת חדשנות אקלים.

יעדים, חזון והמלצות מדיניות

"פרויקט ההיערכות למשבר האקלים - ישראל 2050" הושק בשנת 2019 יחד עם המשרד להגנת הסביבה במטרה לגבש חזון ויעדים לאומיים שיתורגמו לצעדי מדיניות. מדיניות לצורך איפוס פליטות הפחמן של מדינת ישראל עד שנת 2050, תוך שמירה על כלכלה משגשגת ומכילה. המכון הוביל את הפרויקט, בגיבוש תכנים כלכליים-חברתיים, סיוע בעיצוב מדיניות אקלים לאומית, לצד תיאום וסנכרון בין-משרדי וסיוע בתהליכי גישור להשגת הסכמות בין משרדיות חוצות מגזרים. בכך, מסייע המכון לעבודת משרדי הממשלה והובלת תהליכים אסטרטגיים מרובי שותפים.

תוכנית חילוץ ירוקה 2020 - צעדים לקידום בתקציב המדינה

משבר הקורונה יצר הזדמנות ייחודית ליישום תכנית חילוץ כלכלית נרחבת למשק, המסונכרנת עם תכניות העבודה הקיימות של משרדי הממשלה וכוללת אלמנטים של מעבר לכלכלה ירוקה והפחתת נזקי האקלים. בכוחה של תכנית כזאת לייצר תועלת ארוכת טווח למשק ולשוק התעסוקה כצעד מונע מפני משברים עתידיים, ויצירת תשתית כלכלית תומכת לכלל האוכלוסייה.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il