המלצות מדיניות לשר התקשורת

עדכון הכללים לפיקוח על זכייני הברודקאסט, הכבלים והלוויין:

אסדרת הממשק בין ערוצי הברודקאסט לבין מי שנושאים אותם

ריכוך המגבלות על פרסום, חסויות ותוכן שיווקי תוך כדי סימון ברור

הטלת רגולציה מדורגת על הפלטפורמות המקוונות (נטפליקס, יוטיוב, פייסבוק), תוך שיתוף פעולה בין רשויות התקשורת ורשות התחרות

התמקדות בהפרדה בין חדשות לבעלות מסחרית, תוך התייחסות למבנה התאגידי ולבעלויות

איחוד הרשות השנייה ומועצת הכבלים לגוף אחד, במשרד התקשורת

אסדרת שוק רכש המדיה

הקמת קרן ליצירה ישראלית מקורית

והבטחת האינטרס הציבורי בתוכן מקומי באמצעות חובת מימון, הפקה ושידור של תוכן ישראלי מקורי באופן מדורג בכלל הפלטפורמות.    

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il