המלצות מדיניות למשרד הפנים

שלטון מקומי ישראל

הצורך להעצים את כוחו של השלטון המקומי התחדד במיוחד בשנים האחרונות לנוכח חוסר יציבות כרוני של השלטון המרכזי, ועוד יותר במשבר הקורונה. יש לפעול לביזור המערכת השלטונית בישראל, מהרמה הממשלתית לרמה המקומית.

חיזוק מעמדם של חברי מועצה

מודל השלטון המקומי המאפיין את ישראל מאז שנות ה-70 הוא מודל של "ראש עיר חזק". כתוצאה מכך חברי מועצות ברשויות מקומיות בישראל אינם, במרבית המקרים, שחקן מרכזי בפוליטיקה ובשלטון המקומי. מוצע לאזן בין הצורך לחזק את חברי המועצות, לבין שמירה על היתרונות שבמודל ראש העיר החזק, בפרט במצב הקיים בישראל.

מתן תגמול לחברי מועצות ברשויות מקומיות

מתן‏ תגמול‏ לחברי‏ מועצות ‏הוא‏ צעד‏ בעל‏ חשיבות ‏אדירה‏ לחיזוק‏ מעמדן‏ של‏ המועצות‏ ויכולתן ‏לפקח ‏על ‏ראש ‏הרשות, ‏לתפקוד אפקטיבי של ‏הרשויות‏ המקומיות. זהו מהלך מוצדק גם ‏מבחינה ‏השוואתית.

לחוות הדעת המלאה

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל ויישום
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

אליזבט זלטקיס ג'ייקובס
אחראית קשרי כנסת ויישום
טל': 054-5456310
דוא”ל: ElizabethZ@idi.org.il