המלצות מדיניות לשר המשפטים

הסדרת היחסים בין רשויות השלטון

(כנסת, ממשלה, בית המשפט העליון)

הובלת מהלך להסדרת היחסים בין הכנסת והממשלה ובית המשפט העליון, באופן שיגן על עצמאותן ותפקידן הדמוקרטי של שלוש הרשויות. בין היתר, כינון חוק יסוד: החקיקה ועיגון מפורש וקונקרטי של סמכות הביקורת השיפוטית.

שימור ושיפור מודל הוועדה לבחירת שופטים

שמירת האיזונים הקיימים בוועדה לבחירת שופטים, בראשם, החלוקה שבין קואליציה ואופוזיציה בייצוג הפוליטי. לצד זאת, חשוב לשפר את מקצועיות חברי הוועדה ובמקביל לפעול למניעת ניגודי עניינים, תוך בלימת כל ניסיונות לפוליטיזציה של מודל מינוי השופטים.

תיקון התקנות לשעת חירום במערכת בתי המשפט

חלוקת הסמכות להכרזה על מצב חירום בין שר המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון, וקידום עבודת המטה להסדרת חקיקת מצב החירום בישראל, ולביטול ההכרזה הקבועה על מצב חירום.

חקיקת חוק הגנת פרטיות חדש

במיוחד לאור משבר הקורונה וצעדי המעקבים הדיגיטליים שננקטו יש לאסדר את תחום הפרטיות ולתקן את החקיקה בהתאם.

קידום הרפורמה בתחום החקיקה

המשך תהליך עבודת המטה על החקיקה הממשלתית, מעבר לתכנית חקיקה שנתית ושיפור הממשק שבין הממשלה לבין הכנסת.

ניסוח כללי אתיקה לחברי ממשלה המבוססים על המלצות ועדת שמגר

טוהר המידות בשירות הציבורי לא חייב להיקבע אך ורק על ידי החלטות שיפוטיות ונורמות שנקבעות בעקבות הדחות של שרים במצבים שבהם הוגש כנגדם כתב אישום. לפתחן של ממשלות ישראל עומדת הצעת הנשיא שמגר ז"ל ועבודת ההמשך שנעשתה על ידי ועדת השרים בראשות השר יעקב נאמן ז"ל לניסוח והטמעה של כללי אתיקה לחברי הממשלה.

הסדרת יחסי הפרקליטות, התביעה המשטרתית ומח"ש

הגברת הבקרה מצד הפרקליטות על התביעה המשטרתית; התנעה מחדש של איחוד התביעה המשטרתית עם הפרקליטות; הגדלת סמכויות נציב תלונות הציבורי על מייצגי המדינה בערכאות; ושיפור מערך בדיקת התלונות נגד שוטרים, בגישה רב-מערכתית.

השלמת הרפורמה בעבירות ההמתה

יש להשלים את הליך החקיקה למדרג האחריות של הרפורמה העוסקת בעיקר במצבים של תאונות דרכים ותאונות עבודה.

קידום הרפורמה בעבירות ההסתה לגזענות ולאלימות

תיקון העבירות של הסתה לאלימות וההסתה לגזענות, כך שישמרו על חופש הביטוי מצד אחד, אך גם יספקו הגנה נאותה על הערכים המוגנים מצד שני.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il