המלצות מדיניות לשר החינוך

פיתוח תכנית לאומית לחינוך אזרחי במדינה יהודית ודמוקרטית

הגדרת אוריינות אזרחית כמיומנות הנדרשת להכנת התלמידים לעולם העתידי; בניית מתווה לחינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה, מגובה בחומרי למידה לכל שלבי הגיל במערכת החינוך. 

צמצום הפערים בחלוקת המשאבים ובנגישות לחינוך איכותי

לייצוג מגוון זרמי החינוך ותכנון תכנית חינוכית רב שנתית

פיתוח תכנית למניעת גזענות

בשיתוף היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים החל מהגיל הרך ועד התיכון.

קידום מעמד המורים והמורות

לצד שיקום היחסים בין הנהלת המשרד לאנשי השדה

הקמת מועצת לאומית לחינוך

לייצוג מגוון זרמי החינוך ותכנון תכנית חינוכית רב שנתית

התמודדות עם פיצול חלק מיחידות משרד החינוך

להגדרת יעדים, תקציב ומדדי הערכה ואיכות לתכניות החינוך האזרחי, החברתי והערכי על מנת לאפשר רצף חינוכי המשלים את המהלכים הקיימים לקידום מטרות החינוך הממלכתי

הפקת לקחים מתפקוד מערכת החינוך במשבר הקורונה

בניית תכנית לפעילות מערכת החינוך בזמן חירום, באמצעות הקמת ועדה מקצועית לבחינת למידה מרחוק והתאמת מערכת שעות למצבי חירום; ובחינת תהליכי קבלת ההחלטות והעברת ההנחיות לצוותי החינוך בזמן חירום.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il