המלצות מדיניות למשרד הביטחון וצה״ל

מתווה השירות

מתווה מודל השירות

לנוכח תהליכים חברתיים, פוליטיים וכלכליים ממושכים המושפעים מהלכי רוח הישגיים, חומרניים ותחרותיים היפר-אינדיבידואליים, הדבקות במודל צבא העם ובאתוס הכרוך עמו, כבר איננה מוצקה ויציבה כבעבר. הגיעה העת למודל שירות חובה עדכני למדינת ישראל, שיהלום את נסיבותיה ואתגריה העכשוויים. גיבוש מודל כזה מחייב דיון ציבורי משמעותי. מחקר זה מניח חלק מן התשתית שנועדה לאפשר דיון זה.

שילוב נשים ביחידות לוחמה בצה"ל

האתגר המרכזי בשילוב נשים בתפקידי לחימה הוא ביצירת הלגיטימציה הציבורית להסרת המגבלות החוקיות והמינהליות. הניסיון הבינלאומי מלמד שגם כאשר מגבלות אלו מוסרות, חסמים נוספים עומדים בפני נשים להשתלבות על בסיס שוויוני.

>> שילוב נשים ביחידות לוחמה בצה"ל | חוות דעת
>> שירות נשים בעולם | מבט השוואתי

הסדרת ההחלטה על נקיטת פעולות צבאיות

למי נתונה הסמכות לקבל את ההחלטה על יציאה למלחמה, מהם התהליכים העשויים להבטיח קבלת החלטות מיטבית, וכיצד על הדברים להיות מעוגנים בחוק.

עורף לאומי אזרחי

מעורבות צה"ל במשבר הקורונה

מהו הבסיס המשפטי לפעילות צה"ל בתמיכה בפעילות הגופים האזרחיים בתקופת משבר הקורונה וכיצד ניתן להבדיל בין התפקידים של צה"ל כמסייע לכוחות האזרחיים, לבין הסמכת צה"ל לניהול התגובה למשבר.  

חוסן חברתי

הצעה לתיקון חוק שירות הביטחון: שירות חרדים

מתווה הגיוס המוצע המונח היום על שולחן הכנסת פוגע בשוויון, מאיים על המשך קיומו של צבא העם ועלול להזיק לביטחון המדינה. הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה מתייחסת להגדלה נרחבת של ההטבות לכלל המשרתים, עד 2023 גיוס של 50% משנתון הגברים החרדים בגילאי 18-23 למסלולי שירות משמעותיים, הורדת גיל הפטור ובחינת אפקטיביות ההסדר החדש אחת ל- 5 שנים.

צבא התעסוקה לחרדים                        

מדוע  גברים חרדים מתגייסים לשירות צבאי? מהן הציפיות של צעירים חרדים משירות זה, ומהן התועלות שהם מפיקים משירותם בצה"ל?

מחקר מדיניות

שירות אזרחי לחרדים

כעשור מאז החל לפעול השירות האזרחי לחרדים מתברר כי המסלול נכשל בהשגת יעדיו האזרחיים, החברתיים והכלכליים להגדלת השוויון בנטל ולחיזוק הקשר עם החברה הכללית.

מחקר מדיניות

משפט בינלאומי

מצפון תיפתח הרעה?

על רקע הצגת הכללים וניתוח התגובות לפעולותיה של ישראל במלחמת לבנון השנייה ולחוקיותן, המחקר מנתח חמישה תרחישים אפשריים של פעולות נגד ישראל בזירה הצפונית. ניתוח התרחישים מחדד את נקודות התורפה של ישראל בתחום זה, ולמולן המחקר מציג המלצות לפעולות שנקיטתן מראש עשויה להגביר את הלגיטימיות של פעולה צבאית ישראלית עתידית, אם תידרש, ואולי אף להקטין את הסיכון של עימות עתידי.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il