המלצות מדיניות לשר הביטחון

הסדרת הסמכות לנקוט בפעולות צבאיות

יש להרחיב את הגדרת הנושאים שלגביהם צריכה להתקבל הכרעה של הקבינט המדיני-בטחוני. לא רק יציאה למלחמה אלא כל פעולה צבאית משמעותית. יש להסדיר בחוק את דרכי הפעולה של הקבינט המדיני בטחוני.

תיקון חוק יסוד: הממשלה בנוגע להכרזת מצב חירום

כך שההכרזה תפרט את מהותו של מצב החירום (איום ביטחוני מסוים, רעידת אדמה, מגפה) ואת סיבותיו. כך, יימנע שימוש של הממשלה בסמכויות הנתונות במצב חירום באופן שאינו קשור למצב החירום שהכריזה הכנסת, ללא הכרזה חדשה.

תיקון חוק יסוד: הממשלה בנוגע לתקנות שעת חירום

כך שלא יחולו על פעולת הכנסת או בתי המשפט. הסדרים בנוגע לפעולת רשויות אלה בשעת חירום ייקבעו על ידן. תקנות שעת חירום בנוגע לפעולת התקשורת יחייבו אישור של הכנסת.

הסדרת חקיקת ההסדרים לשימוש בצה"ל לניהול משברים אזרחיים

הידוק רמת הפיקוח הדרושה של ועדות הכנסת על השימוש בצה"ל בהקשרים אלו; פירוט הנושאים בהם יוכל צה"ל לעסוק; הבהרה כי צה"ל יוכל לקבל לידיו את "ניהול" האירוע רק אם הוכרז "אירוע חירום אזרחי" על פי פקודת המשטרה.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il