צמצום הפערים בין יהודים וערבים

סבסוד ותמריצים

סבסוד לתקופה מוגדרת של 75% משכר העובדים בשכר נמוך בענפים שנפגעו קשה בעקבות משבר הקורונה; הענקת דמי אבטלה לצעירים בגילאי 18-20; תמרוץ מעסיקים להעסקת נשים בעבודה מלאה מהבית; מתן תמריצים להסבה מקצועית מותאמת לשוק העבודה העתידי; הקלת הקריטריונים לזכאות לבעלי עסקים קטנים וזעירים

מסלולי תעסוקה

חיזוק מערך ההכשרות המקצועיות וקידום תוכניות התמחות בשכר לצעירים בוגרי תואר ראשון בחברות גדולות במשק.

תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים

ביטול המגבלות והעיקולים שהוטלו לפני שנת 2017 כתנאי לקבלת הלוואה בערבות המדינה, והתבססות על ההיסטוריה הפיננסית של העסק בשלוש שנים האחרונות; צמצום הדרישה לביטחונות והעלאת שיעור ערבות המדינה שניתנת להלוואות בקרן ייעודית משיעור של 15% הקיים כיום ל- 30%.

צמצום הפערים הדיגיטליים

השוואת תשתיות האינטרנט והסלולר בישובים הערביים; תגבור היקף לימודי המדע והטכנולוגיה בבתי ספר בחינוך הערבי; האצת תהליכים של למידה מרחוק; תיגבור פרויקט'מחשב לכל ילד'.

ייצוג אזרחים ערבים במוקדי קבלת ההחלטות

בגופים ומשרדים ממשלתיים רבים אין ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית, בייחוד בדרגי הביניים ובדרג הבכיר. החשיבות בייצוגם של האזרחים הערבים במוקדי קבלת ההחלטות חיונית בזמני חירום כמו גם בשגרה.

מוזמנים לדבר איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: arnonm@idi.org.il