נתונים וסקרים

מדד הדמוקרטיה 2022

מטרתו של מדד הדמוקרטיה, שיוצא מדי שנה, הוא לעמוד על המגמות בחברה הישראלית בשאלות כבדות משקל הקשורות להגשמת הערכים והיעדים הדמוקרטיים ולתפקוד מערכות השלטון וממלאי התפקידים הנבחרים. ניתוח התוצאות מבקש לתרום לדיון הציבורי על מצב הדמוקרטיה בישראל וליצור מאגר מידע רחב שיעמיק את הדיוק בנושא. השנה המדד חוגג 20 שנות מדידה וניתוח

מדד הקול הישראלי

המדד בוחן מדי חודש נושא מרכזי שעל סדר היום הציבורי. ככל שיתאפשר, "הקול הישראלי" יחזור לנתונים מן העבר, על מנת לתת תמונת מצב רחבה על המגמות בדעת הקהל בישראל.

>> לסקרי מדד הקול הישראלי

שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים - ישראל 2023

אופי היחסים בין האזרחים היהודים לבין האזרחים הערבים של מדינת ישראל הוא אחד הנושאים
הקריטיים ביותר בעיצוב דמותה של הדמוקרטיה הישראלית בעבר, בהווה ובעתיד. יחסים אלה עברו,
עוברים ועוד יעברו שינויים עמוקים בהשפעת גורמים מקומיים, אזוריים וגלובליים. "שותפות בעירבון מוגבל" הוא מחקר תקופתי (2016, 2017, 2019, 2021, 2023) הבוחן את מערכת היחסים בין היהודים לערבים בישראל בשלוש רמות – רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין־אישית.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il