משבר האקלים

קידום מדיניות תומכת חדשנות אקלימית

הדוח כולל מתווה לקידום אקוסיסטם תומך חדשנות אקלימית ומציג את עיקרי התובנות, ומתבסס על ניסיונם של יזמי האקלים, לצד היכרותם עם תהליכים דומים ברחבי העולם. צוות יזמי האקלים הוקם במטרה לסייע לממשלת ישראל ליישם בהצלחה את החלטת הממשלה 544 – "עידוד חדשנות טכנולוגית למאבק בשינויי האקלים".

ישראל 2050

המכון הישראלי לדמוקרטיה הניע מהלך רחב היקף לגיבוש חזון, יעדים ומפת דרכים למעבר לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 2050. המהלך נעשה תוך שיתוף בין-משרדי וחוצה מגזרים. את המהלך מוביל המכון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, מנהל תכנון שבמשרד הפנים ובשיתוף נציגי המגזר העסקי וחברה אזרחית. את התכנית מלווה מקצועית ארגון ה-OECD אשר פרסם במהלך התקופה דוח הכולל סט המלצות מרכזיות במעבר למשק דל פחמן בישראל.

תוכנית חילוץ ירוקה 2020 - צעדים לקידום בתקציב המדינה

משבר הקורונה יצר הזדמנות ייחודית ליישום תכנית חילוץ כלכלית נרחבת למשק, המסונכרנת עם תכניות העבודה הקיימות של משרדי הממשלה וכוללת אלמנטים של מעבר לכלכלה ירוקה והפחתת נזקי האקלים. בכוחה של תכנית כזאת לייצר תועלת ארוכת טווח למשק ולשוק התעסוקה כצעד מונע מפני משברים עתידיים, ויצירת תשתית כלכלית תומכת לכלל האוכלוסייה.

ישראל 2050 - כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת  

דוח זה סוקר את השלכות הפרויקט 'ישראל 2050' על איכות החיים בישראל, ממחיש כי הפרויקט צפוי לשפר את איכות החיים של תושבי ואזרחי המדינה באופן ניכר.

ממשבר הקורונה למשבר האקלים

בין פליטות מזהמים למגזר העסקי

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il