היערכות ישראל למשבר האקלים

כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל?

מדענים ומומחים מזהירים שבקצב הנוכחי נגיע בשנת 2030 לנקודת האל־חזור בהתמודדות עם אתגרי ההתחממות הגלובלית, ועל כן יש לנקוט צעדים דחופים ויסודיים כבר היום. על רקע איומים אלו הבינה ממשלת ישראל כי מוטלת עליה האחריות להוביל אסטרטגיה מקיפה בתחום. לשם כך היא התניעה את התוכנית "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת - ישראל 2050". דוח זה, אשר סוקר את השלכות התוכנית על איכות החיים בישראל, ממחיש כי יישומה צפוי לשפר את איכות החיים של תושבי המדינה ואזרחיה במידה ניכרת.

הסרת חסמים לקידום חדשנות אקלים בישראל

בתחילת שנת 2022 הקים המכון צוות שריכז עשרות יזמי אקלים ובעלי עניין נוספים מתחום הקליימטק, לדיונים ביצירת האקוסיסטם הנדרש להסרת חסמים ולקידום חדשנות אקלימית. הדוח מציג את עיקרי התובנות שהוצפו על ידי חברי הצוות במטרה למפות את החסמים המרכזיים שעימם מתמודדים. עיקר הדוח כולל המלצות מדיניות עבור הממשלה כיצד להקל על היזמים ולעודד יזמות בתחום, על מנת לסייע למימוש חזונה של הממשלה להפיכת מדינת ישראל למעצמת חדשנות אקלים.

יעדים, חזון והמלצות מדיניות

"פרויקט ההיערכות למשבר האקלים - ישראל 2050" הושק בשנת 2019 יחד עם המשרד להגנת הסביבה, במטרה לגבש חזון ויעדים לאומיים שיתורגמו לצעדי מדיניות לצורך איפוס פליטות הפחמן של מדינת ישראל עד שנת 2050, תוך שמירה על כלכלה משגשגת ומכלילה. תפקיד המכון בפרויקט הינו לספק תשתית מחקרית עבור הממשלה בנושאים כלכליים-חברתיים, ולסייע בגיבוש ועיצוב מדיניות אקלים לאומית. זאת, לצד תיאום וסנכרון בין-משרדי וסיוע בתהליכי גישור להשגת הסכמות חוצות מגזרים. בכך, מסייע המכון לעבודת משרדי הממשלה בהובלת תהליכים אסטרטגיים מרובי שותפים.

ממשבר הקורונה למשבר האקלים

פרשת נוח וההתחממות הגלובלית

תוכנית חילוץ ירוקה 2020 - צעדים לקידום בתקציב המדינה

משבר הקורונה יצר הזדמנות ייחודית ליישום תכנית חילוץ כלכלית נרחבת למשק, המסונכרנת עם תכניות העבודה הקיימות של משרדי הממשלה וכוללת אלמנטים של מעבר לכלכלה ירוקה והפחתת נזקי האקלים. בכוחה של תכנית כזאת לייצר תועלת ארוכת טווח למשק ולשוק התעסוקה כצעד מונע מפני משברים עתידיים, ויצירת תשתית כלכלית תומכת לכלל האוכלוסייה.

קידום יזמות אקלימית

בין פליטות מזהמים למגזר העסקי

השפעות המעבר למשק דל פחמן על איכות החיים

דוח זה סוקר את השפעות הצעדים שיינקטו כחלק מהמעבר למשק דל פחמן על איכות החיים של הציבור בישראל, וממחיש כי היערכות נכונה של המדינה, להשלכות משבר האקלים, צפויה לשפר את איכות החיים של תושבי ואזרחי המדינה באופן ניכר.

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il