המלצות מדיניות למשרד התרבות

תכניות אסטרטגיות בתחום התרבות והספורט

חיזוק מעמד המועצה הישראלית לתרבות ואמנות

קידום רפורמה במעמדה ובסמכויותיה של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, תוך הגדרה ברורה ומצמצמת של סמכויות הדרג הפוליטי והבירוקרטי של המשרד; מינוי חברי המועצה על בסיס כישורים מתאימים לתחומי התרבות והאומנות, בהתחשב במגוון הזהויות והתרבויות בחברה הישראלית; וקידום שקיפות ושיתוף הציבור.

גיוון מקורות המימון הציבורי

גיוון לצורך צמצום התלות בשיקול דעתם של הגופים השלטוניים המקצים את המימון הציבורי; עיצוב דרכי מימון נוספות - באמצעות סיוע ציבורי עקיף למוסדות וליוצרים או לעידוד סיוע שאינו ציבורי.

הרחבת החינוך לתרבות מגיל צעיר ולכל שכבות האוכלוסייה

חינוך לתרבות ולאוריינות תרבותית מאפשר חשיפה למגוון ולפתיחות רב-תרבותית ומקדם לכידות חברתית ואמון

מיצובם של התרבות והספורט כבעלי ערך מרכזי בחיי החברה  

ממלכתיות במדיניות תרבות

מהו תפקידה של הממשלה בעת הזו בתחום התרבות, מדוע נדרש הציבור להקצות לתחום התרבות ממשאביו, ומדוע נודעת חשיבות יתרה לעיסוק במדיניות תרבות?

דברו איתנו

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
טל': 02-5300884
דוא”ל: Plesner@idi.org.il

ארנון מאיר
מנהל מערך יישום וקשרי ממשל
טל': 052-5667859
דוא”ל: ArnonM@idi.org.il

עדי אליאסי כהן
אחראית קשרי ממשל וליווי מכרזים ממשלתיים
טל': 052-4765857
דוא”ל: AdiC@idi.org.il

יונתן ולפר
אחראי קשרי כנסת
טל': 050-9330762
דוא”ל: Jonathanv@idi.org.il